7405 SAYILI KANUN DEĞİŞİLKİĞİ TOPLANTISI

7405 Sayılı kulüpler kanunundaki değişiklik gereğince Tokat ASKF yönetim kurulunun 02.09.2023 Cumartesi günü  saat 14:00'da Tokat Askf binasında toplanarak gerekli düzenlemeleri yapmasına karar verilmiştir. Bu bildirim resmi davetiyedir. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin toplantıya katılması gerekmektedir. Bilgilerinize.