BEYANNAME BİLDİRİMİ

ÖNEMLİ-DUYURU

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7405 sayılı Kanun Geçici 5. maddesine istinaden 26 Ekim 2024 tarihine kadar idari ve mali yapılarını bu kanuna uygun hale getirmek için tüzük değişikliği yapmayan spor kulüplerinin tescilleri iptal edilecektir. 

7405 sayılı Kanun “Denetim ve Beyanname Usulü” başlıklı 13. Maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden; 31 Mart 2024 tarihine kadar beyannamelerinizin Spor Bilgi Sisteminden Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. 

Kulüplerimizin cezai işleme maruz kalmamaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesi rica olur.